Viac o Rúčkach...

Objednaním náramku - veľmi pekného kúsku bižutérie v mimoriadne vzhľadnom balení - priamo prispievate na pomoc - liečbu - tým, ktorí ju najviac potrebujú. Väčšinovo sa orientujeme na detského pacienta s prevažne neurologickým postihnutím.

V krabičke nájdete náramok pre ženu alebo muža. Rozdiel medzi náramkami je v celkovej veľkosti, teda v hrúbke a dĺžke náramku - obvode. Rozdiel nájdete aj v masívnosti detailne vypracovaného dominantného motívu náramku - ruky objímajúcej rúčku a zámku náramku. 

Pri dizajnovaní náramku sme sa orientovali na dva charakteristické prvky náramku - vyobrazenú symboliku pomoci a farbu náramku.

rúčka v ruke má evokovať podporu, pomoc, zázemie.

Nuž a prečo je náramok červený? Azda prvé témy, ktoré sa väčšine ľudí vybavia, keď vyslovíme „červená“ sú krv - krv ako symbol života, ale i symbol boja či smrti. Červená sa spája so srdcom ako reprezentantom centra pre city a emócie - láska, priateľstvo, bratstvo, vášeň, utrpenie. Červenú často chápeme ako protiklad modrej. Vnímame ju ako nositeľku vlastností neodmysliteľne spätými so silnými črtami druhu statočnosť, vytrvalosť, životaschopnosť, jednota, činorodosť, úprimnosť. V prírode červená predstavuje oheň, sopku, slnko, teplo, večernú oblohu, kvety. Červená je farba veľmi dynamická, vyniká, upozorňuje na seba. V kresťanskej kultúre je červená farbou lásky - človeka k Bohu, Boha k človeku, a ľudí navzájom...