Viac o PROJEKTE...

Po rôznych úspešných projektoch sme sa chceli posunúť kúsok ďalej a zasiahnuť účinnou a adresnou pomocou výrazne viac detičiek. Pripravili sme komunitný projekt s názvom Live For Each Other, teda „Žiť jeden pre druhého“.

Buď Aj Ty jedným z nás – nos aj Ty tento červený náramok, ktorý chce byť iným. Jeho dĺžka je približne 20 cm. 

Vedel si, že dĺžka hraníc Slovenska je 1.652,2 km? Na to by sme potrebovali 8 miliónov a 261 tisíc náramkov. Veľa. 

No ide predsa o objatie!

Priemerná výška Slovákov je 179,5 cm, teda 0,001795 km. Rozpätie rúk zodpovedá približne našej výške. A to by už šlo!

Pre objatie Slovenska potrebujeme 920 tisíc náramkov.
Objímme každý aspoň kúsok Slovenska... Tie náramky sa naozaj dajú spájať! 😉

Náš projekt je Výnimočným aj v tom, že záujemcovia o našu pomoc sa môžu do programu zapojiť a ovplyvniť smerovanie podpory liečby. Po skontaktovaní im naša platforma s podtextom "Objímme Slovensko"  poslúži pre zhromaždenie prostriedkov na liečbu ich príbuzného, či priateľa.

Žiadateľovi Pridelíme identifikátor, ktorý každý na koho myšlienku náramku prenesie zdieľaním na sociálnych sieťach, či len prostým poskytnutím budúcej majiteľke / majiteľovi náramku. Ten ho doplní do objednávky a my spáraujeme platby.

Takto so zapojením žiadateľa uhradíme prostredníctvom našej komunity liečbu, alebo jej časť...