Spoluzakladateľka Lucia Javorčeková

mamina, modelka, DJ-ka, umelkyňa  😉

Spolu objímeme Slovensko

Nemôžeme pomôcť každému, no každý môže pomôcť niekomu...

Čím iným prejavujeme spolupatričnosť? Objatím vyjadrujeme radosť, smútok, to že stojíme pevne pri niekom. Objímame odmalička – deti, rodičov, priateľov, partnerov.
Spolu dokážeme viac!
Čo tak objať Slovensko? Trošku prenesene, trošku naozaj...

...viac o projekte

Ambasádor Ján Dobrík

divadelný a televízny hrec

Ambasádorka Tereza Turzová

Eva Miss Sympatia 2019

Ambasádori Projektu

Ján Dobrík

Volám sa Ján Dobrík a som jedným z ambasádorov projektu organizácie “human 2 human” - “Live For Each Other”. Som divadelný a televízny herec, manžel a otec dvoch malých detí. Pre každého rodiča je s istotou zdravie detí tou najdôležitejšou vecou. V mojom okolí sú tiež detičky odkázané na lekársku pomoc, ktorá je mnohokrát finančne veľmi náročná. Aj preto podporujem projekt s myšlienkou pomoci tým najmenším. V skutočnosti si nekupujete náramok - pomáhate detičkám s neurologickým ochorením a náramok dostávate ako prejav spolupatričnosti ku komunite Live For Each Other. Z peňazí od Vás budú zaplatené liečebné procedúry a pobyty v piešťanskom ADELI Medical Center. Verím, že spolu pomôžeme väčšiemu počtu detí, ktorým liečebné procesy zlepšujú zdravie, robia život krajším a plnohodnotnejším. Vyčarme im úsmev, oni urobia zázrak 😉

Tereza Turzová

Na ceste...

Prilož ruku k rúčke

     Rôzne gumené náramky tu už boli - a oslávili úspech. My sme pre Vás pripravili program pomoci s názvom Live For Each Other, v ktorom je náramok iba akousi pridanou hodnotou, ktorou sa hlásite ku komunite Žiť Jeden Pre Druhého ...

...viac o rúčkach

human 2 human

     Human 2 human - h2h - sme založili s ušľachtilým cieľom šírenia povedomia orientovaného na osobnostný rozvoj jednotlivcov, ladenie tímov, edukáciu a nekomerčné poradenstvo. Čiastkové ciele napĺňame koncepčnou a koordinačnou činnosťou, organizovaním žánrovo pestrých a rôzne orientovaných vzdelávacích a osvetových aktivít, konferencií, prednášok, workshopov, tvorivých dielní, teambuilding aktivít, školení, besied, kurzov a seminárov a komunikáciou s prvkami facilitácie medzi aktérmi, supervíznou odbornou poradenskou a konzultačnou činnosťou pre skupiny i jednotlivcov - to všetko smerujúce k problematike koučovania, vedenia, všeobecného i odborného vzdelávania, osobnostného rozvoja, zdravého životného štýlu pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť, osobitne pre deti a mládež... 


Partneri Projektu Live For Each Other:


kontakt

Vaše osobné údaje budú použité iba v súvislosti s Vašou objednávkou. Zásady spracovania osobných údajov:

PRIPRAVUJEME - Prijímame platby:

human 2 human

 

       Lukáš     •     Mário

tel. +421 944 178 261     •     +421 905 217 090

e-mail lukas@human2help.sk     •    mario@human2human.sk 

 

Kempelenova 3410/1, 010 15 Žilina

 

IČO: 51223783

DIČ: 2120722736

 

bankové spojenie

Fio banka - IBAN SK96 8330 0000 0022 0172 3765 - BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX